محمد زیار

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد: بروجرد
 • ایمیل: moh.ziar@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1378
 •  کارشناسی ارشد: ادبیات فرانسه . دانشگاه اصفهان ، ایران ،  1373.
 • کارشناسی: ادبیات فرانسه . دانشگاه اصفهان ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • نقد ادبی
 • ادبیات تطبیقی
 • ترجمه شناسی
 • شعر

سوابق اجرایی :

 

 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی زبان فرانسه
 • مدیر گروه فرانسه
 • سر دبیر مجله بین المللی فرانسوی زبان لوپون
 • رئیس دانشکده زبانهای خارجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹ادبیات فرانسهاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ادبیات فرانسهاصفهان
دکتری۱۳۷۸ادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)