نسیم اصغری

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ریاضیتربیت معلم تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضیآزاد علوم تحقیقات
دکتری۱۳۹۰ریاضیآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)