ندا آتش وحیدی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1341 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: Ned.atash vahidi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
  •  کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1377.
  • کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • در زمینه ادبیات و آموزش زبان فرانسه

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

پست معاونت دانشکده زبانهای خارجی

رئیس اداره طرح های پژوهشی - واحد تهران مرکزی از مهرماه 90 تا تیر ماه 92

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۱آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)