ناصر غفوری عدل

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: تبریز
 • ایمیل: n_ghafooriadl@iauctb.ac.ir 
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آنالیز . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، . در حال تحصیل
 •  کارشناسی ارشد: ریاضی محض . دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات .  1374
 • کارشناسی: ریاضی کاربرد در فیزیک . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . 1370 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آنالیز غیر خطی
 • سیستمهای غیر دینامیکی
 • معادلات تابعی

افتخارات :

 

 • دبیر کمیته اجرائی اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فرآ ویژه - اردیبهشت

سوابق اجرایی :
 

 • مدیر کل فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معاون دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریآنالیزآزاد- علوم تحقیقات
کارشناسی۱۳۷۰ریاضی کاربرد درفیزیکدانشگاه آزاد تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریاضی محضدانشگاه آزاد تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)