نگار خسروی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵حسابداریآزاد اسلامی واحد مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷حسابداریدانشگاه آزاد
دکتری۱۳۹۳حسابداریدانشگاه آزاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)