نسرین میرزا بابایی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1339 
  • محل تولد: تهران .
  • ایمیل: nas.mirzababai@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: نقاشی . دانشگاه آزاد اسلامی  ، ایران  1376.
  • کارشناسی: نقاشی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،  1373 .

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳نقاشیدانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶نقاشیدانشگاه آزاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)