نازی محمدزاده اصل

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴اقتصاد نظریعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷علوم اقتصادیآزاد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۸اقتصادواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)