نرگس منتخبی بخت ور

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴زبان و ادبیات انگلیسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶زبان و ادبیات انگلیسیشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۴زبان و ادبیات انگلیسیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمی (استادیار)پیمانیتمام وقت۶

توضیحات

 

 

سوابق تدریس:

از مهر ۱۳۸۹ تاکنون                        عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد تهران مرکزی 

                                                 تدریس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

                                                 دروس دکتری: شعر معاصر، ادبیات داستانی معاصر، سنت ادبیات آمریکا

                                                 دروس کارشناسی ارشد: نقد ادبی، ادبیات آمریکا، داستان کوتاه، مقاله‌نویسی

                                                 دروس کارشناسی: شعر ساده، نثر ساده، درآمدی بر ادبیات (۱) و (۲)، تاریخ نقد ادبی، سیری در تاریخ ادبیات (۱)

                                                                                                              

 

 

از  مهر۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۸             مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

                                                 دروس تدریس‌شده: نقد ادبی، شعر ساده، نثر ساده، شعر انگلیسی

 

 

علائق پژوهشی:

ادبیات آمریکا

تئاتر معاصر آمریکا

نقد ادبی

ادبیات تطبیقی

 

مقالات پذیرفته‌شده (در نوبت چاپ):

۱. «پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون». نشریۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان (علمی-پژوهشی). دانشگاه تهران. مهر ۱۳۹۷. 

۲. «بررسی تنیت انعکاسی و سیاسی در آخرین نوار کراپ و فاجعۀ ساموئل بکت». نشریۀ نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی (علمی-پژوهشی). دانشگاه هنر. شهریور ۱۳۹۷. 

۳. «بررسی تطبیقی مؤلفه‌های شعر پسامدرن ایران و آمریکا». نشریۀ ادبیات تطبیقی (علمی-پژوهشی). دانشگاه شهید باهنر کرمان. اسفند ۱۳۹۶.

۴. «اشتراک و هویت پسامدرن:‌ رویکرد جامعه‌شناسانه به تئاتر باز آمریکا». نشریۀ نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی (علمی-پژوهشی). دانشگاه هنر. تیر ۱۳۹۶. 

۵. «شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر موریس بلانشو». نشریۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان (علمی-پژوهشی). دانشگاه تهران. مهر ۱۳۹۳.

 

مقالات چاپ‌شده در نشریات:

1. "Richard Ford's The Bascome Trilogy from Ego Psychology Perspective". International Journal of English Language and Translation Studies, Volume 6, Issue 2, April-June, 2018, 121-131. 

2. "Hannah Arendt's Human Condition in Neil Simon's Theater". Contemporary Literary and Cultural Studies, University of Kurdistan, Volume 1, Issue 1, Spring 2018, 73-88.   

۳. «زبان، اخلاق و هویت در تئاتر پسامدرن». دوفصلنامهٔ علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. پاییز و زمستان ۱۳۹۵. 

۴. «تجربۀ تن‌آوری بی‌هدف (ژست) در آثار نمایشی ریچارد فورمن». دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. بهار و تابستان ۱۳۹۵. 

۵. «نقش زبان و بالقوگی در آثار نمایشی ریچارد فورمن». دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. بهار و تابستان ۱۳۹۳. 

۶. «تحلیل اسکیزوی ژیل دولوز و فلیکس گاتاری در شعر هاروسکوپ سرودۀ ساموئل بکت»دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. بهار و تابستان ۱۳۹۰. 

۷. «بررسی تأثیر اسطورۀ شهرزاد بر رمان پسامدرن شیمر نوشتۀ جان بارت به همراه خوانشی پل دمانی از متن»دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. بهار و تابستان ۱۳۸۸. 

 

مقالات در همایش‌ها:

1. "Shakespeare the Nomad: Deleuzoguattarian Schizoanalysis in Henry V and A Midsummer Night’s Dream." First International Conference on Shakespeare Studies in Iran (2015). The University of Tehran.

2. ِ"Remnants of Theater: Performativization of Giorgio Agamben’s Inoperativity in Richard Foreman’s I’ve Got the Shakes and Bad Boy Nietzsche." Criticism and Metacriticism Conference (18-19 September 2013). Imam Sadiq University. 

3. "Jeanette Winterson's The Passion: A Schizoid Text." The 12th Language, Literature, and Stylistics Symposium (2012). Trakya University, Turkey. 

۴. «خوانش واسازی از بوف کور». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی (۵-۶ دی ۱۳۹۱). دانشگاه شهید بهشتی. 

 

مقالات در کتاب‌ها:

1.  “Shakespeare the Nomad: Schizoanalysis in Henry V and A Midsummer Night’s Dream.” Fundamental Shakespeare: New Perspectives on Gender, Psychology, and Politics. Eds. Ali Salami and Maryam Beyad. London: Cambridge Scholars Publishing, 2015.  

2. “Deleuze and Becket: The Case of ‘Whoroscope’." Samuel Beckett and the Encounter of Philosophy and Literature. Eds. Arka Chattopadhyay and Anthony Uhlmann. London: Roman Books, 2013.

 

کتاب تألیفی:

Postmodern Mythology in John Barth's Chimera: Paul de Man's Deconstruction at Work. Germany, Verlag Dr. Muller (VDM): 2011.          ISBN: 978-3-639-35582-6

 

 

ترجمه: 

 

داستان کوتاه «مهمانی رومی» نوشتۀ جان بارت. ماهنامۀ ادبی-هنری گلستانه. شماره‌های ۱۰۶ و ۱۰۷. 

 
 
افتخارات:

فارغ‌التحصیل برتر مقطع دکتری، رشتۀ زبان و  ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۴

کسب رتبۀ اول آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی، سال ۱۳۸۷

فارغ‌التحصیل استعداد درخشان و برتر کارشناسی ارشد، رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۶

کسب رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد، رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی، سال ۱۳۸۴

فارغ‌التحصیل برتر کارشناسی، رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۸۴

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

 

راهنمایی رساله:

 Aghaei Haji Agha,  Vahid. An Existentialist Reading of the Selected Short Stories by J. G. Ballard. 2017.  

 Ebtehaj, Delaram. A Psychoanalytic Study of Annie Baker’s Four Selected Plays in the Light of Karen Horney’s   Theories of Neurosis. 2016. 

Golestani, Hamidreza. A Deleuze and Guattarian Reading of Jeff Lindsay’s Darkly Dreaming DexterDearly Devoted Dexter, and Dexter ٖin the Dark. 2016.

Golrokhi, Ayda. Immigration in Goli Taraghi’s Selected Stories and Eva Sallis’s Mahjar under Spivak’s Notions of Worlding and Othering. 2016. 

Hosseini Zia, Samaneh. Ego Essence on Identity Crisis: Richard Ford's The Bascombe Trilogy. 2018. 

Khakbaz, Atiyeh. A Study of Lacan's Concept of "Desire" in John Barth's "Frame-TaleTale”, "Night-Sea Journey", and Joyce Carol Oates's "The Dead". 2017.

Mikaeli, Ali. A Postcolonial Reading of Camellia Gibb's Sweetness in the Belly in the Light of Edward Said's Theory.  2018. 

Pezeshk, Nina. Hannah Arendt’s Notion of the Human Condition in Neil Simon: Fools, Lost in Yonkers, and Laughter on the 23rd Floor. 2017.