نیلوفرمرادحاصل

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1354  
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: n_moradhassel@yahoo.com 
   

 مشخصات تحصیلی:

- دکتری: رشته علوم اقتصادی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، سال 1385

 - کارشناسی ارشد:  رشته علوم اقتصادی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال 1378                                                                                                                    

- کارشناسی:  رشته اقتصادنظری،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  سال 1376

- دیپلم: ریاضی – فیزیک،1372

 

سمت های اجرایی:

1-     پژوهشگر مرکز تحقیقات پست، 84-1378.

2-     دبیر کمیته راهبری ISO 9001 ، شرکت پست ج.ا.ا ، 1380.

3-     عضویت در کمیته تغییر ساختار (خصوصی‌سازی) شرکت پست ج.ا.ا ، 1380.

4-     عضویت در کمیته فنی شورای بهره‌برداری پست (POC)، دفتر امور پست بین‌الملل، شرکت پست ج.ا.ا ، 82-1380.

5-     عضویت در کمیته فنی تغییر ساختار شرکت پست ج.ا.ا ، 81-1380.

6-     معاون گروه مطالعات اقتصادی و تنظیم بازار ومقررات، پژوهشکده پست، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 85-1384.

7-     مدیریت تحقیق گروه مطالعات اقتصادی و تنظیم بازار ومقررات، پژوهشکده پست، مرکز تحقیقات مخابرات ایران،85 -1384.

8-     عضو شورای تخصصی گروه پست، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 87-1386.

 

9-    عضو کمیسیون تخصصی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سال 139010- عضویت در کمیته علمی ششمین همایش بزرگ تجارت و اقتصاد الکترونیکی، 1390.

 

 

11- عضویت در کمیته علمی هفتمین همایش مالی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،1391.

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 • عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران، از سال 1384 تا کنون.
 •  عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، از سال 1388 تا کنون.
 •  "فصلنامه پژوهش­های اقتصادی"،دانشگاه تربیت مدرس، از سال 1390 تا کنون.
 • مشارکت در داوری مقالات ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات2012 .IST 
 • "فصلنامه علوم اقتصادی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، از سال 1390 تا کنون.
 • "فصلنامه اقتصاد کاربردی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، از سال 1391 تا کنون.
 • "فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی"، دانشگاه علوم اقتصادی، از سال 1391 تا کنون.
 • مشارکت در داوری مقالات ششمین همایش بزرگ تجارت و اقتصاد الکترونیکی،1390.

 

زمینه های پژوهشی:
 

اقتصاد سنجی ، اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  سوابق آموزشی:

 

 • استادیار گروه اقتصادبازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1391.
 • استاد مدعو  گروه اقتصاد بازرگانی و نظری  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1391-1380.
 • استاد مدعو تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382 تا کنون .
 • استاد مدعو تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ، 1389 تا کنون.   

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: