نسیم شنگرف فام

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: nas.shangarffam@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش زبان انگلیسی .دانشگاه آزاد اسلامی ،  تهران، ایران.1385
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  ایران ،  1375.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه  آزاد اسلامی؛ تهران ، ایران ،  1368 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ارزشیابی
 • تدریس

افتخارات :

 

 • انتخاب به عنوان استاد نمونه (دوبار )

سوابق اجرایی :
 

مدیریت آزمون های اتساندارد زبان انگلیسی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان انگلیسی
دکتری۱۳۸۵آموزش زبان انگلیسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)