نگار شریف

مشخصات شخصی: 

                                               نگار شریف

  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: negarsharif@yahoo.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:   زبان و ادبیات انگلیسی      گرایش:  ادبیات انگلیسی          سال اخذ مدرک  1391– نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  •  کارشناسی ارشد: رشته : زبان و ادبیات انگلیسی– گرایش: ادبیات انگلیسی – سال اخذ مدرک: 1378 – نام دانشگاه : دانشگاه تهران
  • کارشناسی: رشته : زبان و ادبیات انگلیسی– گرایش : ادبیات انگلیسی– سال اخذ مدرک : 1372– نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

  

سوابق آموزشی:

سوابق دانشگاهی:

-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه زبان انگلیسی از 1388

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه زبان انگلیسی از 1385 تا 1388

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه زبان انگلیسی از 1383 تا 1389

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲زبان وادبیات انگلیسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان وادبیات انگلیسیتهران
دکتری۱۳۹۱زبان وادبیات انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)