نادر زبرجد شیراز

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تاریخ تولد:1351
 • محل تولد: عجب شیر
 • ایمیل: zabarjad_ sh@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:شیمی آلی  -  دانشگاه تربیت مدرس.  1381
 •  کارشناسی ارشد: شمی  آلی . دانشگاه تبریز .1376
 • کارشناس : شیمی محض  - دانشگاه مازندران  .1374

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • شیمی
 • پلیمر
 • رنگ

 

  

سوابق اجرایی :

 

 • معاون گروه شیمی 1380-1377
 • مسئول آزمایشگاه شیمی 1381-1380

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴شیمی محضمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی آلیتبریز
دکتری۱۳۸۱شیمی آلیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)