عمران نعیمی

مشخصات شخصی:

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1353

محل تولدنور

ایمیل:  Omr.Naeimi@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق گرایش: خصوصی  سال اخذ مدرک :1386   نام دانشگاه:دانشگاه  تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته:حقوق گرایش: خصوصی  سال اخذ مدرک :1378   نام دانشگاه:دانشگاه  تهران

-کارشناسی: رشته:حقوق گرایش: خصوصی  سال اخذ مدرک :1376   نام دانشگاه:دانشگاه  تهران

سمت های اجرایی:

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

تالیف کتب ذیل:

حقوق تامین اجتماعی با تاکید بر حوزه بیمه ای

حقوق تامین اجتماعی در قرار دادهای پیمانکاری

حقوق بیمه ای

قانون بیمه از منظر حقوق کنونی

 

 

سوابق آموزشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸دانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۶دانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأ ت علمی تمام وقت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)