پرویز بهروزی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مدرس .
 • تاریخ تولد:1329 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: Par.behrouzi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، ایران.1375
 •  کارشناسی ارشد: آموزش انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران  1371.
 • کارشناسی: آموزش انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،  1369 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • تعلیم
 • تست

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه زبان انگلیسی کارشناسی و ارشد 16 سال

 

 

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۷۵آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)