پرناز گودرزپروری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1360 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: par.Godarz_parvari@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات . ایران.دانشجو.
 •  کارشناسی ارشد: . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  1384.
 • کارشناسی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1382

افتخارات :

 

 • لوح تقدیر از وزیر محترم نفت به مناسبت احراز رتبه اول رشته ارتباطات الکترونیک در نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر نفت در سال 1389

سوابق اجرایی :

 

 • رئیس روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری از سال 1387 تا 1389
 • کارشناس ارشد روابط عمومی شرکت پتروشیمی باختر از سال 1385 تا 1387
 • کارشناس روابط عمومی شرکت مشانیر از سال 1385 تا 1387

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی۱۳۸۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)