پرستو خانبانی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1342 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: par.khanbani@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: زبان و ادبیات آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1372.
  • کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران ،  1368 .

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مترجمی زبان المانیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۲آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۳زبان وادبیات آلمانیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)