پرستو پنجه شاهی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار .
 • تاریخ تولد:1347 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: par.panjeshahi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1386
 •  کارشناسی ارشد: زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1379.
 • کارشناسی: زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات
 • آموزش
 • هنر

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹آموزش زبان آلمانیآزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۶آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)