پروین سلاجقه

مشخصات شخصی

 • نام خانوادگی: سلاجقه
 • نام : پروین
 • تاریخ تولد: 1/2/1340
 • آشنایی با زبان های دیگر : انگلیسی ،عربی
 • پست الکترونیک :salajeghe@gmail.com
 • آدرس : دانشگاه ازاد اسلامی- دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی

 

وضعیت تحصیلی:

 • مدرک تحصیلی:دکترا                 نام دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
 • آزاداسلامی                               سال اخذ مدرک: 1380
 •  
 • دکترا                      از سال 1376 تا سال 1380
 • فوق لیسانس             از سال 1374 تا سال 1376
 • لیسانس                    دانشگاه تربیت معلم       از سال 1365 تا  سال 1369
 •  

زمینه های پژوهشی :

 • نظریه و نقد ادبی ، نویسندگی داستان و شعر،زبان و ادبیات فارسی

 

سوابق شغلی :

 

 • 10-سال سابقه کار تدریس در آموزش و پرورش
 • 16سال سابقه کار تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • راهنمایی و مشاوره ی بیشتر از30 مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.
 • داوری جوایز ادبی در سطح ملی بیشتر از15 مورد.
 • داوری بیش از 30 مقاله ی علمی-پژوهشی برای مجله های مورد تایید وزارت علوم.  

                                          

 

مقاله ها :

علمی- پژوهشی:

 • پدیدار شناسی زمان در شعر حافظ، (متن سخنرانی در انجمن حافظ شناسی بابل و تهران) در نامه ی فرهنگستان (علمی – پژوهشی)،شماره ی دوم،1387.(مستقل)
 •  کارکرد شاعرانه ی گزاره های در شعر فروغ فرخزاد، فصلنامه ی علمی-پژوهشی نقد ادبی،دوره 1شماره 1.(مستقل)
 • جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در شعر صائب تبریزی و بیدل دهلوی، فصلنامه علمی-پژوهشی ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شماره بیست و یکم ، تابستان  1390.(مستقل)
 • -رد پای نسیم بر گستره دو دریا (بررسی مضامین نسیم در دیوان حافظ و سعدی) ، فصلنامه پژوهشی- ادبی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، شماره  بهار 1381 .(مستقل)
 • منش استعاری زبان ،ذهن و اندیشه در شعر بیدل دهلوی،فصلتامه ی  پزوهش ادبی، علمی-پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،شماره ی پنچم،بهار 1385.(مستقل)
 • نقش نشانه‌های ابزاری در شکل گیری معنایی شعر، مجله ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکزی،شماره ی هفتم،بهار1386.تهران مرکزی.(مستقل)
 • تاملی تحلیلی بر چگونگی  فاصله ی "راوی" و "شاعر" در شعر حافظ و شاملو، مجله  ی علمی-پژوهشی ادب فارسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (پذیرش) در نوبت چاپ.(مستقل)
 • بررسی کارکرد موتیف های اشنا و آشنایی زدا در ادبیات کودک و نوجوان،مجله ی علمی-پژوهشی ادبیات کودک، دانشگاه شیراز.(پذیرش) در نوبت چاپ.(مستقل)

 

 

مقاله های علمی-تخصصی- مروری (مستقل):

 • 1-آسیب شناسی نقد شعر کودک و نوجوان ، کتاب ماه کودک و نوجوان شماره 66 فروردین 1382 .
 • 2-نقد زیبایی شناختی در ادبیات کودک، کتاب ماه کودک و نوجوان شماره 51، دی 1380.
 • 3-ایماژ، استعاره، نماد ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره 37 ، ابان 1379 .
 • 4-فصل مشترک ادبیات و روانشناسی (چاپ شده) ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره 58 ،مرداد 81.
 • 5-تثلیث عشق و جاودانگی مرگ ، کارنامه، شماره 36 ، شهریور 1382 .
 • 6-طعم مربای شیرین ، همشهری ، دوشنبه 11 بهمن 1378  .
 • 7-نوستالژی در آثار جلال آل احمد ، گزیده مقالات یادمان جلال آل احمد . شهرری . شهریور 81 ، دفتر مطالعات ادبیات اسلامی.
 •   8-فراخوانی برای عشق (نقد کتاب نه تر و نه خشک ، هوشنگ مرادی کرمانی) ، همشهری . چهارشنبه ، 28 ابان 1382 .
 • 9-کارکرد موتیف در داستان ، شرق . شماره 262 ، چهارشنبه 21 مرداد 1383 ، ص ادبیات (4).
 • 10-تأملی زیباشناختی در فضاسازی دو شعر معاصر، روزنامه ایران ، 13 آبان 1381 ، ص ادبیات (14).
 • 11-پیچیده به بالای هستی و جهان سایه ها ،‌شرق ، شماره 124 . یکشنبه و دوشنبه 5 و 6 بهمن 82 13.
 • 12-نقد کتاب یاس و داس ها (مقدمه بر مجموعه شعر سید محمود ارفع کرمانی) ، انتشارات مرکز کرمان شناسی ، 1380 .
 • 13-سرگشتگی نمادهای اسطوره ای در اندیشه شاعرانه ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 61 ، ص 36.
 • 14-حیرت و حیرانی و وهم در برابر آینه (فرا واقعیت در شعر بیدل دهلوی) ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، شماره 171.
 • 15-انگاره های کهن الگویی در دو منظومه فولکلوری از احمد شاملو، فصلنامه فرهنگ مردم ، سال چهارم، شماره 14 و 15.
 • 16-بیدل دهلوی، شاعری که از نو باید شناخته شود ، روزنامه ایران ، جمعه 13 ابان ماه 1382 .
 • 17-عوامل شاعرانگی در شعر بیدل دهلوی (ارائه مقاله در سمینار بین المللی عرس بیدل ، تهران . تیرماه 1384) .
 • (عرضه شده به بازار به وسیله CD از طرف رادیو فرهنگ و کانون ادبیات امروز) .
 • 18-متن سخنرانی در باره ی کتاب" صدای خط خوردن مشق" ( نقد و بررسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی) چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان ، شماره 71 شهریور 1382.
 • 19-رئالیسم در ادبیات کودک و نوجوان ، فصلنامه تخصصی زیباشناخت، شماره 14 نیم سالانه 1385.
 • 20- تأملی بر کارکرد گزاره‌های شاعرانه در شعر فروغ فرخ زاد،(علمی-پژوهشی)، متن سخنرانی در تالار حافظ شیراز، (به مناسبت همایش جهان شعر) .
 • 22- بررسی ساختار شعر آنا آخماتووا، سخنرانی در شب آنا آخماتووا در خانه ی هنرمندان ، چاپ شده در مجله ی  بخارا، شماره‌ی سوم – سال دهم – بهار 1386.
 • 23- ساختار گزاره های  شاعرانه در غزلیات شمس، متن سخنرانی در شهر کتاب  تهران،1387،(چاپ الکترونیکی) .
 • 24- بررسی ساختاری و فرمالیستی دو غزل از حافظ،چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات "نقد نوین در حوزه ی شعر"،انتشارات مروارید،1389.
 • 25- ناتمامی سوژه ی سخنگو،بررسی روانکاوانه ی وضعیت راوی در مقدمه ی مثنوی معنوی و یک غزل از حافظ،با تکیه بر نظریه ی ژولیا کریستوا در الین همایش نقد روانکاوی در ایران،،فرهنگستان هنر،اسفند1389.
 • 26- بررسی ساختاری شعر "شاسوسا "از سهراب سپهری.چاپ شده در کتاب"مجموعه مقالات نقد نوین در حوزه ی شعر"،انتشارات مروارید،1389.
 • 27-Trace در بوف کور صادق هدایت،در کنفرانس بین المللی New Critical Perspectives On The Terace دانشگاه مالاگا،اسپانیا،20-22 اکتبر 2011.
 • -
 •  
 •  

 

کتاب ها :

 • 1-درآمدی بر زیبایی شناسی شعر،  معانی و بیان ، نشر چکاد، چ اول، 1378 .
 • 2-صدای خط خوردن مشق . نشر معین چ اول 1380 ، چ دوم 1383.
 • 3-بنفشه کوچولو، نشر شباویز ، چ اول بهار 1381 ، چ دوم پاییز 1380 .
 • 4-دنیای قشنگ پوپو ، نشر شباویز 1381 ،
 • 5-قصه تالاب ، نشر ویستار ، 1377 .
 • 6-امیرزاده ی کاشی ها (نقد شعر شاملو) نشر مروارید 1384 چاپ اول، ( چاپ سوم1393).
 • 7-از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان ) انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1385.چاپ دوم 1378.
 • 8-نقد مدرن در حوزه شعر، انتشارات مروارید، چاپ اول1389،چاپ سوم 1394.
 • 9-"به مردن عادت نمی کنم"، مجموعه شعر،انتشارات  مروارید،1391.
 • 10 –"زنی دور،ا ز خاورمیانه ای نزدیک" ، مجموعه شعر،انتشارات مروارید،1394.

 

آثار در دست آماده سازی برای چاپ:

 

کتاب ها:

 • - مجموعه داستان.
 • -فرهنگ تحلیلی موتیف ها و نشانه های نمادین در شعر سبک هندی.
 • مجموعه مقالات نظریه و نقد ادبی، انتشارات بینش نو.

 

مقاله ها:

 • - بررسی تحلیلی بن مایه های تربیتی - ایدئو لوژیک در اثار داستانی جلال ال احمد.(علمی-پژوهشی).(مستقل)
 • - " پیکربندی زمان و روایت در فرا داستان پست مدرن (با تکیه برکتاب اسفار کاتبان،نوشته ی ابوتراب خسروی)، (علمی-پژوهشی).(مستقل)
 • - گفتاری تحلیلی در چگونگی کارکرد شگردهای روایت، زمان، و شخصیت‌پردازی در رمان «سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج»  ،کورت ونه گات،(علمی-پژوهشی).(مستقل)
 • - ناتمامی سوژه ی سخنگو،(بررسی روانکاوانه ی وضعیت راوی ) با تکیه بر آراء ژولیا کریستیوا با تکیه بر شعر حافظ و شاملو(علمی-پزوهشی).(مستقل
 •  - بررسی و تحلیل اصطلاح (Trace ) در بوف کور صادق هدایت ،با تکیه بر آراء ژاک دریدا و پل ریکور(علمی-پژوهشی).  (مستقل)                                                     
 •   -دگردیسی عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد، (علمی-پزوهشی).(مستقل)
 • -نقد جامعه شناختی رمان بوف کور صادق هدایت ،بر اساس آرائ میخاییل باختین (علمی-پژوهشی) .(مستقل)
 • -بررسی نقش های حیوانات در اشعار تدهیوز و عباس یمینی شریف، (مشترک)،پروین سلاجقه، شایسته ابراهیم(علمی-پژوهشی)  .(مستقل)                                                                  

 

 افتخارات وجوایز شغلی و ادبی در سطح ملی :

 

 • برنده ی جایزه ی برتر سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر تألیف کتاب قصه ی تالاب، سال 1377.
 • برنده ی نخستین جایزه ی منتقد برتر ایران در زمینه ی  نقد ادبی (به ویژه شعر کهن و نو) از طرف خانه ی هنرمندان و نویسندگان، سال 1385.
 • دریافت جایزه ی کتاب برگزیده ی بیست و پنجمین دوره ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به خاطر تألیف کتاب از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان  (سال 1386)
 • برنده ی جایزه نخست، بخش نقد و پ‍.‍ژوهش جشنواره ی بانوی فرهنگ، به خاطر تألیف کتاب از این باغ شرقی ( نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان).
 • برنده ی جایزه ی کتاب برگزیده ی نقد و پژوهش، از طرف شورای کتاب کودک ایران، به دلیل تألیف کتاب از این باغ شرقی ( نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان) (سال 1386).
 • برنده ی پنجمین جشنواره ی قلم زرین. در زمینه ی نقد.به خاطر تالیف کتاب از این باغ شرقی1378.
 • برنده سومین دوره کتاب برگزیده جایزه ادبی پروین اعتصامی به خاطر تالیف کتاب از این باغ شرقی، 1378.
 •  
 • انتخاب کتاب "از این باغ شرقی "، (نظریه های نقد شعرکودک و نوجوان)، به عنوان کتاب رسمی باری تدریس در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان توسط هیات انتخاب کننده ی کتاب های درسی در دانشگاه شیراز.
 •  
 • معرفی کتاب از این باغ شرقی، نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان ،از طرف وزارت علوم و اموزش عالی به عنوان تنها منبع درسی برای شرکت در ازمون کارشناسی ارشد  و تدریس در این مقطع در کلیه ی دانشگاه ها.

 

در سطح دانشگاه  ازاد اسلامی:

 • انتخاب کتاب "از این باغ شرقی"، نظریه های نقد کودک و نوجوان توسط مرکز ازمون دانشگاه ازاد اسلامی به عنوان تنها منبع درسی شرکت در ازمون کارشناسی ارشد ادبیات کودک و تنها منبع تریس در این مقطع.

 • استاد نمونه سال 1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات.

 • عنوان  پژوهشگر برتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات.

 

عضویت در سازمان ها:

 • - عضویت در سازمان جهانی "ادبیات و روانکاوی".
 • - عضو اصلی  گروه نقد روان کاوی هنر ، فرهنگستان هنر ایران، به مدت 2 سال.
 • - عضو اصلی گروه "مباحث نظری "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(به مدت 3  سال)به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی د گسترش نظریه پردازی و نقد ادبیات کودک و نوجوان .
 • - عضو اصلی شورای حمایت از کتا ب های مناسب ،اداره ی کل وزارت اموزش و پرورش.
 • -کارشناس در گروه شورای بررسی متون کهن مرکز انتشارات کانون فرهنگی نوجوان  به مدت 2 سال.
 • -داوری جایزه ی ادبی مهرگان ادب  به مدت 4 دوره ، موسسه ی کتاب ایرا(پکا).
 • -داوری جایزه ی ادبی صادق هدایت،سه دوره، بنیاد صادق هدایت.
 • -داوری جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی به مدت دو دوره،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • -داوری جایزه ی شعر نیما(یک دوره، جایزه ی شعر نیما.
 • -عضو هیات امنای جایزه ی ادبی روزی روزگاری، جایزه ی ادبی روزی روزگاری به مدت دو دوره.
 • عضو کمیته ی تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی به مدت 2 سال.
 • -داوری جایزه ی شعر، بنیاد شاملو ، دی ماه 1394.
 • داوری جایزه ی داستان ،بنیاد صادق هدایت،زمستان 1394.

 

 سخنرانی ها:

 • - سخنرانی با عنوان:ناتمامی سوژه ی سخنگو(تحلیل روانکاوانه ی وضعیت راوی در زبان شاعرانه با تکیه بر آراء نظری ژولیا کریستیوا، فرهنگستان هنر.
 • -پدیدارشناسی زمان در شعر حافظ با نظر به آرائ قدیس آگوستینوس، بابل،تهران(فرهنگسرای ملل) و دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • - سخنرانی با عنوان "کارکرد موتیف در داستان"، تالار مولوی، دانشگاه تهران.
 • - ایراد سخنرانی با عنوان"جریان شناسی شعر معاصر فارسی"، دانشگاه تربیت مدرس.
 • - ایراد سخنرانی با عنوان" کارکرد گزاره های شاعرانه در غزلیات شمس"،در درسگفتارهایی در باره ی مولانا.شهر کتاب مرکزی.
 • - ایراد سخنرانی با موضوع: تاملی بر کارکرد گزاره ها در شعر فروغ فرخزاد(با تکیه بر نظریه ی ادبی) در همایش پاسداشت روز جهانی شعر، دانشگاه شیراز.
 • - ایراد سخنرانی با عنوان:ناتمامی سوژه ی سخنگو(تحلیل روانکاوانه ی وضعیت راوی در زبان شعر –فرهنگستان هنر-تهران
 • ایراد سخنرانی با عنوان:عوامل شاعرانگی در شعر بیدل دهلوی (ارائه مقاله در سمینار بین المللی عرس بیدل ، تهران . تیرماه 1384)
 • - ایراد سخنرانی با عنوان:موتیف های اشنا در ادبیات کودک و نوجوان در همایش بررسی مسایل ادبیات کودک و نوجوان.
 • - ایراد سخنرانی با عنوان:آسیب شناسی نقد شعر کودک و نوجوان در همایش ادبیات کودک و نوجوان.
 • - ایراد سخنرانی با عنوان:Trace hn Sadeq Hedayat, Boof-e –Koor در کنفرانس بین المللی New Critical Perspectives on the Trace، شهر مالاگا، اسپانیا.اکتبر 2011
 • - سخنرانی با عنوان"عوامل شاعرانگی در شعر بیدل دهلوی"،عرس بین المللی بیدل،تهران.
 • -دگردیسی عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد، فستیوال بین المللی گلاویژ،سلیمانیه عراق،پاییز 1394.
 • -ایراد سخنرانی نقد جامعه شناختی رمان بوف کور صادق هدایت بر اساس ارائ میخاییل باختین، به دعوت انجمن طرفداران حافظ، شهرستان بابل، پاییز1394.
 • -و موارد دیگر...

 

شرکت دربرخی از میزگردها،به عنوان سخنران اصلی:

 • -میزگرد نقد ، کندو کاو در متن، اسفندماه 1385،مجله ی آزما.
 • -گفتگو در زمینه نقد ادبی،تیرماه 1382،سروش بانوان.
 • - میزگرد نظریه و نقد،مجله ی سینما و ادبیات،بهار ،شماره 36،بهار 1390.
 • - گفتگوی نقد،مجله ی روشنان ،تخصصی ادبیات کودک و نوجوان، دفتر چهارم،پاییز1385.
 • - میزگردنقد ( رویکرد های نقد مدرن و بررسی کتاب نقد نوین در حوزه شعر)، مجله ی آیینه،مهر 1390.
 • - گفتگو پیرامون پژوهش در ادبیات کودک،مجله ی نی، شماره 2و3،فروردین 1382.
 • -میز گرد نقد ادبی ایران، مجله ی ازما، 1385.
 • -و موارد دیگر...

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسی
دکتری۱۳۸۰زبان و ادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۱۳۸۶زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)