راهبه امیری دهخوارقانی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:1346
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: rahebeha@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:شیمی آلی    -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1385
 •  کارشناسی ارشد: شمی  آلی . دانشگاه صنعتی شریف  .1374
 • کارشناس : شیمی  - دانشگاه شهید بهشتی  .1369

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • نانو رنگ ها 
 • نانو کپسوله کردن و رها سازی دارو
 • سنتز مشتقات فولرین

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴شیمی آلیصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۵شیمی آلیآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)