ربابه شهلا حائری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1337 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: Rob.haeri@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1375
 •  کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1370.
 • کارشناسی: دانشگاه علوم ارتباطات ، ایران ،  1359 .

 

سمت های اجرایی:

 

 • معاون پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1390تا کنون .
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1388تا 1390 .
 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387- 1390 .
 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز1384- ا1386.

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات تطبیقی
 • ادبیات فرانسه
 • فارسی
 • ترجمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۹علوم ارتباطات
کارشناسی ارشد۱۳۷۰آزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۷۵زبان فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)