رضا جلالی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین المللعلوم سیاسی
دکتریروابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استاد.
  • تاریخ تولد:1346 
  • محل تولد: گرگان
  • ایمیل: rez.jalali@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: علوم سیاسی ، ایران .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
  • کارشناسی: علوم سیاسی .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

 

  

سوابق آموزشی:

 


  •