رویاسیفی پور

مشخصات شخصی:

 

 

 •   مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد :1354
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:   roy.seyfipour@iauctb.ac.ir

  مشخصات تحصیلی :

 • دکتری، علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و بخش عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، 84-1378.
 • کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، 78-1376.
 • کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه الزهرا، 76-1372.

 

 

 سمت های اجرایی :

 

 • مدیر گروه اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  1386-1384.

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 • راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
 • مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

زمینه های  پژوهشی: 

  • پژوهشگر آزاد , موسسه پژوهشهای بازرگانی، 1381-.1379
  • پژوهشگر آزاد, وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1383-1381.
  • مدرس پژوهشکده تحقیقات پولی و بانکی، 1390-1382.
  • مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، 1390-1384.
  • مشاور ارزیابی طرح های اقتصادی، شرکت پژوهش های ساختمانی، 1386 تاکنون.
  • عضو انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، 1386 تا کنون.

سوابق آموزشی :

 

 • عضو هیئت علمی اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز، 1379 تا کنون.

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: