سعید آقائی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل:   
   

 مشخصات تحصیلی:

   دکتری تخصصی : جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی    واحد علوم تحقیقات تهران از سال1392-1396
 • کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی مردم شناسی از دانشگاه تهران مرکز ی سال 1375
 • کارشناسی:علوم اجتماعی خدمات اجتماعی دانشگاه تهران مرکزی سال 1372
 • دیپلم : اقتصاد اجتماعی سال 1362


سمت های اجرایی:
 • معاون گروه علوم اجتماعی به مدت 5 سال 
 • معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی به مدت 8 سال .
 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
 •  


تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایشهای مردم شناسی 
 • دبیر علمی همایش نمودهای ایل بهمئی و بازیهای سنتی 
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی .
زمینه های پژوهشی:

مسائل اجتماعی و مردم شناسی .


 

سوابق آموزشی:

 • عضو هیات علمی گروه مردم شناسی از سال 1376.
 • ا
 •  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریجامعه شناسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی۱۳۷۲علوم اجتماعیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مردم شناسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)