سعید آقائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریجامعه شناسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی۱۳۷۲علوم اجتماعیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مردم شناسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل:   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی مردم شناسی از دانشگاه تهران مرکز ی سال 1375
 • کارشناسی:علوم اجتماعی خدمات اجتماعی دانشگاه تهران مرکزی سال 1372
 • دیپلم :  اقتصاد اجتماعی سال 1362

 

سمت های اجرایی:

 • معاون گروه علوم اجتماعی به مدت 5 سال 
 • معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی به مدت 8 سال .
 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایشهای مردم شناسی
 • دبیر علمی همایش نمودهای ایل بهمئی و بازیهای سنتی
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی .

زمینه های پژوهشی:
 

مسائل اجتماعی و مردم شناسی .

 

  

سوابق آموزشی:

 

 • عضو هیات علمی گروه مردم شناسی از سال 1376.
 • ا
 •