سید سعید فیروزآبادی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1344 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: sae.firooz abadi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی.تهران، ایران.1379
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی ، . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،   1372.
 • کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی ،  دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ، 1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش
 • ترجمه
 • ادبیات تطبیقی

 

افتخارات :

 

 • سال 1380کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
 • استاد نمونه در سال های مختلف
 • پژوهشگر نمونه در سال های مختلف

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه

مدیر کل آموزش دانشگاه واحد مرکزی

رئیس دانشکده

معاون اداری و مالی واحد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران مرکزی

مسئول برگزاری آزمون های دانشگاه واحد تهران مرکزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مترجمی زبان المانیآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی
دکتری۱۳۷۹زبان وادبیات آلمانیآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)