شعله کلاهی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1346 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: sho.kolahi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1389
  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران ،  1373.
  • کارشناسی: ادبیات انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران ،  1364 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • موضوعات مربوط به ترجمه

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴ادبیات انگلیسیآزاد اسلامی اردبیل
کارشناسی ارشد۱۳۷۳آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی تبریز
دکتری۱۳۸۹آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)