سندس کرد آبادی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : سندس کردابادی

-مرتبه علمی: استادیار

آدرس ایمیل: soundos_ka@ yahoo.com

 

مشخصات تحصیلی:

-دکتری: زبان و ادبیات عربی                            گرایش: زبان و ادبیات عربی                  دانشگاه: علوم وتحقیقات عالی

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی              گرایش: زبان و ادبیات عربی                   دانشگاه: واحد تهران مرکز

کارشناسی: زبان و ادبیات عربی                      گرایش: زبان و ادبیات عربی                  دانشگاه: واحد تهران مرکز

 

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی

مقالات :سیمای جامعه در مقامات همدانی، جمالیه التکرار لدی المتنبی، تجلی قران در سروده های بدوی الجبل، القیم الاخلاقیه فی دیوان المتنبی ،مظاهر التراث لدی بدوی الجبل،الاثر الفارسی فی شعر ابی نواس،طنز و فکاهه در مقامات بدیع الزمان، البطل فی مقامات الهمذانی، جایگاه احمد شوقی در شعر معاصر عربی، اسماعیل صبری شاعر الرقه المفرطه، نقش امثال وحکم در گفتگوی تمدنها، فرهنگ و امثال عامه در شعر سید اشرف الدین حسینی.

کتاب :فرهنگ مثلهای فارسی انگلیسی -عربی-فارسی

 

زمینه های پژوهشی:

ترجمه- تاریخ ادبیات-متون نظم ونثر

 

سوابق آموزشی:

دکتری:10 سال 

کارشناسی ارشد: 13 سال

کارشناسی: 17 سال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربی
دکتری۱۳۷۹زبان و ادبیات عربیواحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)