سکینه منصوری

مشخصات شخصی:۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:۱۳۴۵
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: sak.mansouri@iauctb.ac.ir 
   

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات تحصیلی:۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • دکتری:واحد علوم و تحقیقات پونک - ۱۳۹۰ شیمی فیزیک
 •  کارشناسی ارشد:شیمی فیزیک . دانشگاه شهید بهشتی  ۱۳۷۳.
 • کارشناسی: شیمی فیزیک . دانشگاه الزهرا.  ۱۳۶۹ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 ۳>

 

 

 

 

 

 

 

 •  ترمو دینامیک و سینتیک شیمیایی ( دارو ،پروتیین ..)
 • شبیه ساز ی دینامیک مولکولی بیو مولکولها
 • داکینگ مولکولی( دارو -پروتیین
 • جذب دارو  بر روی نانو جاذبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی :۳>

 

 

 

 

 

 

 

عضو گروه تحصیلات تکمیلی گروه شیمی ۹۶-۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳>

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمی فیزیکالزهرا
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی فیزیکشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۰شیمی فیزیکآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)