سیده سپیده مرندی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1350 
  • محل تولد: آمریکا
  • ایمیل: sep.marandi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران ،  1376.
  • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران ،  1372 .

سوابق اجرایی :

 

  • معاونت گروه
  • عضو کمیته انضباطی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶آموزش زبان انگلیسیدانشگاه الزهرا