شهره نفیسی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد:-  
 • محل تولد: -
 • ایمیل:    
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • فوق دکتری: نانو درماتولوژی Department of Dermatology,  University of California, San Francisco, CA, USA  1393
 • دکتری:     
 • کارشناسی ارشد:   
 • کارشناسی:  
 • دیپلم :   

 

سمت های اجرایی:

 

 

:تجربیات پژوهشی-دانشگاهی

1. Dermatology Department, UCSF, San Francisco, USA               

    "Nanotechnology in Dermatology", Post Doc

2013  -present 

2.  Collaboration with Chem-Biol Dept, Quebec University, Quebec, Canada   

     “Structural analysis of the complexes of small molecules with nanoparticles and biomolecules”

            2000-present

3. San Jose State University, San Jose, CA, USA

   “Synthesizing fluorescent probes; lanthanide complexes”  

           2012-2013

4.  Drug Discovery Research Center, North Eastern University, Boston, USA            

          2009-2010                                                  

5.  Faculty of Chem Dept, Tehran Azad University, Tehran, Iran

    Teaching and Research     

        1997-present

                

زمینه های پژوهشی:

 - Nanotechnology, Nanodermatology 

- Structural analysis of the complexes of small molecules with nanoparticles and biomolecules  

- Synthesizing lanthanide complexes as fluorescent probes

  

سوابق آموزشی:

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب