سینا نعمتی زاده

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1351 
 • محل تولد: کوهدشت
 • ایمیل: sin.Nematizadeh@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:مدیریت بازرگانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران.1382
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی (گرایش مالی ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1377.
 • کارشناسی: مدیریت بیمه ، . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران ،  1373 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه:

 • اقتصادی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

افتخارات :

 

 • استاد برتر دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی در سال 1386
 • استاد نمونه دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی در سال 1389
 • استاد برتر دانشکده مدیریت در سال 1391
 • تقدیر از طرف معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی به جهت ارتقا 106 رتبه مالی دانشگاه آزاد اسلامی 
 • واحد تهران مرکزی در سال 1386 نسبت به سال 1385
 • تقدیر از طرف مدیر کل صندوق رفاه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (به جهت رتبه اول اعطای وام دانشجویی در بین 360 واحد دانشگاهی
 • لوح تقدیر و قدردانی در تصدی پست معاونت اداری و مالی توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • تقدیر نامه از طرف بانک ملت

 

سوابق اجرایی :
 

معاون هماهنگی استان البرز

عضو کمیسیون تخصصی هیات امنا استان البرز، قزوین و قم

عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای استان البرز

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مدیریت بیمهتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۲مدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسلامی