شهریار نصابیان

مشخصات شخصی:

 

 •  مرتبه علمی: دانشیار
 • تاریخ تولد:1353
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:  sh_nessabian@iauctb.ac.ir
   

مشخصات تحصیلی :

 

 • دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی  1381، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی  1378، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی اقتصاد کشاورزی   1376 ، دانشگاه  شیراز
 • دیپلم علوم تجربی  سال 1370 ، تهران

 سمت های اجرایی :

 

 • عضو کمیته منتخب ارتقا دانشکده اقتصاد وحسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی  1393 تا کنون
 • عضو کمیته تخصصی توسعه ، ترویج و اقتصاد کشاورزی گروه کشاورزی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1393 تا کنون
 • عضو کمیته تخصصی اقتصاد گروه علوم انسانی شورای برنامه ریزی  آموزشی و درسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1393 تا کنون
 • کارشناس ممتاز سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در رشته اقتصادکشاورزی  1392 تا کنون
 • کارشناس خبره سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در رشته اقتصادکشاورزی  1392-1391
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی ، هیات ممیزه مرکزی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی 1391 تا کنون
 • کارشناس اقتصادی رادیو تجارت 1388- 1387
 • عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی مرکز امور مشاوران،وکلاوکارشناسان رسمی قوه قضاییه 1386- 1385 
 • کارشناس رتبه یک سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در رشته اقتصادکشاورزی  1391- 1385 
 • کارشناس رسمی دادگستری 1385 تا کنون
 • مدیرکل دفتر خدمات آمورشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 1385-  1384 
 • مدیرکل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی1384
 • مسئول گروه اعتبارات اشتغالزایی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور1384- 1381 
 • معاون گروه اقتصاد نظری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 1382
 • مشاور اقتصادی ،شرکت نهاده های دامی جاهد-وزارت جهاد سازندگی 1378
 • مشاور اقتصادی، دفتر طرح ، برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی-وزارت جهاد سازندگی 1377

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 

 • عضو شورای پژوهشی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 1393 تا کنون
 • عضو عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی 1391 تا کنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی  و ISC مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه 1390 تا کنون
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
 • مجری 11 طرح پژوهشی و ناظر 6 طرح پژوهشی
 • دارای 30 مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معتبر داخلی و خارجی

زمینه های  پژوهشی:

 •  اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کلان

سوابق آموزشی :

 

 • دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی 1390
 • استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی 1379-1390

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اقتصاد کشاورزیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸اقتصاد کشاورزیواحدعلوم تحقیقات
دکتری۱۳۸۱اقتصادکشاورزیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)