ثریا پاک نظر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۲مترجمی زبان انگلیسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۶۰زبانشناسیایلینوی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:  نام: ثریا پاک نظر

 

  • مرتبه علمی: مربی
  • تاریخ تولد11/5/1328
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: spaknar@gmail.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:         گرایش:            سال اخذ مدرک – نام دانشگاه
  •  کارشناسی ارشد: رشته زبانشناسی// آموزش زبان انگلیسی  – گرایش – سال اخذ مدرک1980// 1982 – نام دانشگاه دانشگاه ایلینویز در شمپین- اوربانا
  • کارشناسی: رشته مترجمی انگلیسی – گرایش – سال اخذ مدرک1352 – نام دانشگاه مدرسه عالی ترجمه (دانشگاه علامه طباطبائی کنونی)

 

سمت های اجرایی:

 نداشته ام

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 مقایسه دو روش آموزش ترجمه سنتی و تجربی- پروژه پژوهشی برای دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران- مرکزی 1377

 

زمینه های پژوهشی:
 

روشهای آموزش و ارزیابی ترجمه با روشهای غیر سنتی 

  

سوابق آموزشی:

تدریس به عنوان هضو هیئت علمی تمام وقت رسمی از سال 1373

 تدریس یه عنوان استاد مدعو در دانشگاه شهید بهشتی به صورت تمام وقت 1371-1373

تدریس به عنوان استاد مدعو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1374 تا 1375