سهیلا قسیمی تر شیزی

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی: سهیلا قسیمی ترشیزی

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ تولد: 1344/10/29

محل تولد: مشهد

ایمیل: soheilaghassimi@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی

دکتری: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، شعبه مشهد.

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.

دیپلم: فرهنگ و ادب.

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی

 • شرح لغات و مشکلات مصیبت­نامه عطار نیشابوری، رساله دوره کارشناسی ارشد.
 • بررسی ساختار رمزی قصص شاهنامه، رساله دکترا.
 • کودکان سرراهی در شاهنامه، فصل­نامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره. 
 • نظریه­های اساطیر در ایران، فصل­نامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره 4.
 • چند نکته درباره روش­های تصحیح نسخه­های خطی، کتاب ماه، فلسفه و ادبیات، شماره 42 و 43
 • البرز در اساطیر ایران، رودکی، شماره 8.
 • فضاهای شیشه­ای در معماری مدرن، فصل­نامه معماری، ترجمه از متن انگلیسی.
 • معماری همچون پالمسست، ترجمه از متن انگلیسی، فصل­نامه معماری، شماره 3.
 • مفهوم رمزی مار و اژدها در اساطیر ایران، فصل­نامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره.
 • قرآن و حدیث در شعر سیمین بهبهانی، در دست چاپ.

 

زمینه­های پژوهشی

شاهنامه، اسطوره­های ایران، عطار نیشابوری، شعر معاصر فارسی.

 

سوابق آموزشی

 • دبیر دبیرستان، شهرستان خلیل­آباد، استان خراسان، از 1370 تا 1372
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، از 1372 تا 1374
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، از 1374 تا 1376
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، از 1376 تا 1377
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، از 1377 تا امروز

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۶زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)