سعیده صفری

 

   
 

مشخصات شخصی:

 •   مرتبه علمی: استادیار
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:   sa.safari@iauctb.ac.ir
   

  مشخصات تحصیلی :

 

 • لیسانس اقتصاد نظری دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)
 • دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گرایش اقتصاد بین الملل و اقتصادسنجی 

 

 سمت های اجرایی :

 • - کارشناس امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( 1375- 1377 
 • - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1376 تا کنون   

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 • راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
 • مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

زمینه های  پژوهشی: 

 •  تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل
 • مدلهای رشد اقتصادی
 • عرضه و تقاضای پول
 • مدلهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

 

سوابق آموزشی :

 •  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1376 تا کنون
 • استاد دروس : تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل ، مالیه عمومی ، توسعه اقتصادی ، اقتصاد کلان ، کلیات علم اقتصاد ، موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی ، اصول علم اقتصاد 2  ، روش تحقیق ، امور مالی بین الملل

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲اقتصاددانشگاه الزهرا
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برنامه ریزی و توسعه اقتصادیدانشگاه الزهرا
دکتری۱۳۸۵اقتصادواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)