سهیل سرمد سعیدی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد:
 • ایمیل: soh.sarmadsaeid@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت بازرگانی ، . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1374.
 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی . دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران ، 1370 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 • بازاریابی
 • استراتژی

 

آ

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰بازرگانیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مدیریت بازرگانیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۱مدیریت بازرگانیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)