سعید صیاد شیرکش

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مدیریت دولتیآزاد بروجرد
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مدیریت دولتیآزاد واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۰مدیریت دولتیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: کرمانشاه
 • ایمیل: sae.sayad_shirkosh@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت دولتی . دانشگاه علوم و تحقیقات ، .تهران، ایران.1390
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1378.
 • کارشناسی: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1375 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری
 • مدیریت استراتژیک

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

کارشناس سازمان برنامه و بودجه (1375-1377)

کارشناس بخش برنامه ریزی تلفیقی سازمان برنامه و بودجه (1377 تا 1378)

رئیس سازمان تشکیلات وروشها (سازمان فنی و حرفه ای ) (1378-1380)

رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بیستون ) (1381 تا 1383)

مدرس در مرکز آموزش مدیریت دولتی (کارشناسی و کارشناسی ارشد ) (1378 تا 1383)

مدرس تمام وقت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز (1378 تا کنون )