سیداسداله طبیب زاده

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ارتباط تصویری۱۹۹۱عضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

فعالیت های اجرایی :
بین المللی:
1392 طراحی کمپین همایش بین المللی گرامیداشت حافظ در حیدرآباد هندوستان
« 1374 طراحی و مدیریت اجرایی غرفه های ایران در نمایشگاه بین المللی اکسپو شارجه غرفه برگزیده توسط سازمان نمایشگاهی اکسپو"
داخلی:
1382 وطراحی واجرای سالن و » هتل قدیم وهتل جدید « طراحی محیطی هتل های رامسر.  جهت برپایی سمینار بینالمللی خصوصی سازی و خدمات دریایی
1381 - 1379 طراحی و نظارت براجرای مبلمان شهری منطقه آزاد قشم
1380 - 1379 طراحی واجرای غرفه ها و طراحی محیطی سمینار اسکان بشر در وزارت مسکن وشهرسازی
1375 اجرای غرفه سازمان بنادر و کشتیرانی به طراحی ونظارت شرکت فرا طرح
1374 طراحی واجرای غرفه شرکت کیمیدارو درنمایشگاه بین المللی دارویی
1373 اجرای غرفه مرکز تحقیقات ترافیک درنمایشگاه صنعت حمل ونقل درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران باطراحی ونظارت قباد شیوا
1372 طراحی و اجرای غرفه شرکت دارو پخش در نمایشگاه بین المللی دارویی تهران برنده « 50 » سکه بهارآزادی
1370 طراحی و اجرای غرفه شرکت داروپخش در نمایشگاه بین المللی دارویی تهران

سوابق کاری:
دانشگاهی:
1395 تا 1397 مدیر گروه ارتباط تصویری و طراحی پارچه /بافت ولباس دانشکده هنر دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1373 تاکنون عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد سلامی واحد تهران مرکزی
1397 تاکنون عضو هیات علمی مدعو دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
1378 تاکنون عضو هیات علمی مدعو دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ
1389 - 1370 دارای آموزشگاه خصوصی نقاشی و طراحی گرافیک و گرافیک کامپیوتری
عضو هیات علمی مدعو دانشگاه علمی کاربردی واحد بندر لنگه )به صورت پروازی(
عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی واحد های تهران
عضو هیات علمی مدعو دانشگاه تهران بخش گرافیک IT
1358 - 1355 دستیار نقاشی استاد جمشید کریمی در کلاسهای دانشسرای هنر شیراز و کلاسهای
آموزش نقاشی در خانه فرهنگ شماره 3 شیراز


پست های رسمی:
1395 تا 1397 مدیر گروه ارتباط تصویری و طراحی پارچه /بافت ولباس دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1363 تا کنون مدیر مسئول شرکت تبلیغاتی نقش نشان
1389 - تا کنون مدیر گرافیک شهری شرکت  مهندسی مشاور خودآوند
1383 - 1372 مدیر گرافیک شهری شرکت های مهندسی مشاور آباد بوم قشم بصورت موازی
1363 - 1373 برنامه ریز و طراح گرافیک و اجراگر فعالیتهای تبلیغاتی داخل و خارج از کشور شرکت داروپخش
1364 - 1362 طراح گرافیک شرکتهای تبلیغاتی بصورت موازی
1362 - 1368 طراح گرافیک روابط عمومی مرکزآمارایران
طراح گرافیک اداره کل کشاورزی استان فارس

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:
12 / 08 / 1397 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان استفاده از هوش چندگانه در ویدئو و کمک به دانش آموزان در محیط یادگیری )عنوان اصلی: Students’ multiple intelligences in video-assisted learning environments ( درنشریه ISI (Springer)
1395/06/09 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان عناصر بصری در مطبوعات ایران و هند
)عنوان اصلی: Visual Elements in Newspapers – A Study of Two Indian and Two Iranian Newspapers Indian and Two Iranian Newspaper ( درنشریه ISI ( International Journal of Research )
21 / 02 / 1391 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان درآمدی تحلیلی بر تصویرگری دیوان حافظ توسط
تصویرگران هندی بواسطه تحلیل تصویری نسخه کمیاب خطی متعلق به قرن
سیزدهم هجری )عنوان اصلی: Hafiz’s Divan from Indian Illustrators Point of in Century (A.H.) Manuscript. thView: Thorough Survey of a Rare 13Special Magazine Conference ( در همایش بین المللی گرامیداشت حافظ در
دانشگاه مرکزی حیدرآباد هندوستان ) H.C.U .)
21 / 02 / 1391 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان اشعار مصور پروین اعتصامی)عنوان اصلی: Parvin Etesami’s Imagery Poems ( در همایش گرامیداشت پروین اعتصامی در محل همایش های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هندوستان
1389 مجری پروژه تحقیقاتی گرافیک آموزشی در ایران (پیشرفت پروژه مرحله ارائه الگو)
1389 مجری پروژه تحقیقاتی معماری فرهنگی /تلویزیون /جذب جوانان(پیشرفت پروژه مرحله 65%)
1381 مجری تفسر سرفصل دروس رشته ارتباط تصویری در دانشگاه آزاداسلامی دانشکده هنر ومعماری
06 / 07 / 1378 چاپ مقاله با عنوان "نقشی نو دراندازیم" در روزنامه جوان
هدایت بیش از 50پایان نامه کارشناسی ارشد و تعداد بسیار زیادی پایان نامه کارشناسی (معلم راهنمای محمود بیات برنده بهترین پایان نامه سال 1386)

برنامه کاری هفتگی

شنبه تا چهارشنبه در وقت اداری - دفتر گروه ارتباط تصویری