سیمین ولوی

مشخصات شخصی:                                         

 • نام و نام خانوادگی: سیمین ولوی                     
 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد :7/6/48
 • محل تولد : تهران
 • ایمیل :
 • dr.simin.valavi@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری : زبان وادبیات عربی             گرایش دانشگاه :آزاد واحد علوم تحقیقات
 • کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی  گرایش  دانشگاه :آزاد واحد تهران مرکز
 • کارشناسی: زبان وادبیات عربی           گرایش  دانشگاه :آزاد واحد تهران مرکز
 • دیپلم:علوم تجربی
 •  

سمت های اجرایی:

 • عضو شورای پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو کمیسیون بانوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معاون پژوهشی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معاون مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ریاست هیات کانونهای قرآن وعترت منطقه8 دانشگاه آزاد اسلامی
 • -عضو کمیته نام سازمان ثبت احوال استان تهران
 • عضو انجمن متخصصین ایران

 

تجربیات پژوهشی -دانشگاهی:

کتب ومقالات

 1. بررسی آراء علمای بلاغت پیرامون صنایع معنوی وشواهد قرآنی؛ انتشارات تابان1382
 2.  بررسی آراء علمای بلاغت پیرامون صنایع لفظی وشواهد قرآنی؛ انتشارات نور الثقلین 1383

مقالات:

 • علمی-پژوهشی:
 • رمز گشایی زن در غزلیات عرفانی ابن عربی مجله علمی پژوهشی عرفان اسلامی سال دهم شماره 38 .زمستان 1392
 •  قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید فصلنامه علمی پزوهشی انجمن زبان عربی .پاییز وزمستان92
 • تاثیر نوع ال تعریف در ترجمه و تفسیر قرآن کریم فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات ترجمه .زمستان92
 •  دشواری های ترجمه در برخی از روش های قصر بلاغی، در قرآن (تعریف دوجز– تقدیم مسند الیه بر مسند فعلی ) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه. زیر چاپ
 • تجاهل العارف در کلام خدای تعالی؛ فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش ادبی شماره 9 تابستان 86
 • بررسی تفاوت آرائ علمای بلاغت و مفسران درباره آیه الرحمن علی العرش استوی؛ فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش ادبی  شماره12 بهار 87
 • معنای کنایی در حدیث "خیرللنساءان لایرین الرجال ولایرونهن"؛ فصلنامه علمی_ پژوهشی صحیفه مبین شماره47
 • ابتکار زمخشری در مقامه نویسی  ؛  فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش ادبی شماره 22 بهار 90
 • بررسی فرجام اندیشی دربرخی از سروده های پیش از اسلام ؛ فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش ادبی شماره35
 • علمی - تخصصی وعلمی -ترویجی:
 • بررسی و نقد کتاب الادب العربی و تاریخه حتی نهایه العصر الاموی ، فصلنامه نامه علوم انسانی؛ شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی  وزارت علوم تحقیقات وفناوری شماره6 و7  زمستان81  و  بهار82
 • نقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه های قدیم وجدید قرآن کریم-فصلنامه علمی تخصصی  سراج منیر دانشگاه علامه طباطبایی سال 2 شماره 7 تابستان 91
 • بینامتنی قرآنی در اشعار عربی فقید فرزانه استاد دکتر سید امیر محمود انوار.یادگارنامه دکتر سید امیر محمود انوار. مرکز بازشناسی اسلام وایران .انتشارات باز .چ 1،1392ش
 • غزل در اشعار مهیار دیلمی؛ فصلنامه  ندای دانشگاه شماره19 سال82
 • ایهام از دیدگاه علمای بلاغت ومفسران؛ فصلنامه نمای پژوهش سال7 زمستان82شماره13
 • وجوه البدیع فی سوره اللیل فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد بابل1374
 • توریه در قرآن کریم؛  فصلنامه پژوهش ادبی بهار83
 • اسماء و صفات خداوند در اشعار ابوالعتاهیه؛ فصلنامه علمی_ پژوهشی آیینه حکمت شماره 1 بهار89

مقالات همایش ها

 • آموزش زبان عربی چالشها وراهکارها؛  مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی روشهای آموزش زبان عربی در ایران دانشگاه آزاد اسلامی تبریزآذرماه1383
 • چشم انداز بیست ساله و جنبش نرم افزاری در زمینه علوم انسانی؛ مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی دفتر نخست ج2 اسفند1385
 • ینا متنی قرآن کریم در مثنوی معنوی همایش عرفان مولانا دانشگاه آزاد خمین 26/7/1391

مسئولیت های پژوهشی

 • داور کتاب درسی دانشگاهی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • -مدیر مسئول فصلنامه پژوهش ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1381-1382
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه الهیات 1381
 •  سردبیر خبرنامه کمیسیون بانوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • داوری16 مقـاله علمـی­پژوهشـی مجله پژوهش ادبی

 افتخارات :

 •  
 • 1-دریافت لوح تقدیر در نخستین جشنواره تجلیل از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد( درسطح کشوری)از ریاست دانشگاه آزاد آقای دکتر جاسبی
 • 2-دریافت لوح تقدیر در همایش تجلیل از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد تهران مرکزی از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 3 دریافت لوح تقدیر استاد نمونه در همایش گرامیداشت مقام معلم1387 از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 4- دریافت لوح تقدیراستادنمونه در همایش گرامیداشت مقام معلم1381 از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 5- دریافت لوح تقدیر استاد زن نمونه در دانشگاه آزاد تهران مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن1380 از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 6 - دریافت لوح تقدیراستاد زن نمونه در دانشگاه آزادتهران مرکزی همایش کوثر1379
 •  7- دریافت لوح تقدیراستاد نمونه فرهنگی1380 از ریاست واحد تهران مرکزی
 •  8-دریافت لوح تقدیر همایش جایگاه پژوهش در دانشگاه1380 از ریاست واحد تهران مرکزی
 •  9- دریافت لوح تقدیر برگزاری هفته پژوهش1381 از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 10-دریافت لوح تقدیر ازخدمات ارزنده درکمیسیون بانوان دانشگاه آزاد تهران مرکزی از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 11-دریافت لوح تقدیر برگزاری همایش کوثر از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 12-دریافت لوح تقدیر ازخدمات ارزنده در معاونت اداره کل امور اداری دانشگاه آزاد تهران مرکز از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 13-دریافت لوح تقدیر ریاست دانشکده نمونه دانشگاه آزادتهران مرکزی 1381 از ریاست واحد تهران مرکزی
 • 14-دریافت لوح تقدیر جشنواره فرهنگی هنری جمعیت هلال احمر استان تهران 1382از ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
 • 15-دریافت لوح تقدیر جشنواره فرهنگی هنری جمعیت هلال احمر استان تهران1389 از ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

 

زمینه های پژوهشی:

 • علوم بلاغی
 • عرفان
 • متون ادبی
 • متون تفسیری
 •  

سوابق آموزشی :

 • 1-استادیار پایه20 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • 2-تدریس بلاغت در دانشگاه امام صادق
 • 3-تدریس بلاغت در دانشگاه مذاهب اسلامی
 • 4-تدریس در مقطع ارشد ودکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان وادبیات عربیدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان وادبیات عربیدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
دکتری۱۳۷۸زبان وادبیات عربیعلوم تحقیقات