طاهره ابراهیمی فر

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1334 
 • محل تولد: رودسر
 • ایمیل: Tah.Ebrahimifar@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: روابط بین الملل ، ایران .
 •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
 • کارشناسی: علوم سیاسی .

سمت های اجرایی:

 

 • مدیر دروس عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • عضو شورای آموزشی داتشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج
 • عضو مرکز مطالعات خلیج فارس و خاور میانه وزارت امور خارجه
 • عضو کمیته دکتری واحد تهران مرکز
 • دبیر کمیته روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی تهران

افتخارات :

 

 • استاد نمونه 1371 تهران مرکز
 • پژوهشگر نمونه وزارت ارشاد 1375
 • استاد نمونه 1376
 • پژوهشگر نمونه - تهران مرکز - 1389
 • پژوهشگر نمونه - واحد کرج - 1384

علایق پژوهشی :
 

روابط بین الملل

 

  

سوابق آموزشی:

 


 •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین املل
دکتریروابط بین الملل