وحید آرائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴علوم سیاسیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲ علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.استادیارپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

۱- دکترای علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۲- عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۳- قائم مقام اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۴- سربازرس امور خارجه و بین الملل سازمان بازرسی کل کشور. 

۵- رییس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور. 

۶- مدیر آموزشی و تربیت نخبگانی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۷- عضو هیأت بازرسی امور مجلس، ریاست ­جمهوری و خارجه سازمان بازرسی کل کشور. 

۸- عضو کمیسیون روابط بین ­الملل مجمع عالی سازمان بسیج مستضعفین کشور. 

۹- معاون تربیت و آموزش کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۱۰- عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران.

۱۱- کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور.

* فعالیت های علمی و فرهنگی:

۱- دکترای علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ با معدل کل ۱۷/۴۴. 

۲- دفاع از رساله دکتری با عنوان "آسیب ­شناسی فرایند سیاست ­های نظارت قضایی بر دستگاه­ های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ­ای سیاستگذاری" با درجه عالی. 

۳- رتبه اول آزمون ورودی (کتبی و مصاحبه) دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷.

۴- کسب معدل الف مقاطع کارشناسی علوم سیاسی (دانشگاه اصفهان)، کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی (دانشگاه تهران).

۵- بهره ­مندی از خدمات استعدادهای درخشان، دوره دکترای علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

۶- کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷ با معدل کل ۱۸/۱۴. 

۷- دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب" با درجه عالی. 

۸- کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ با معدل کل ۱۷/۹۸.

۹- دیپلم علوم انسانی با معدل کل ۱۷/۹۰، پیش دانشگاهی با معدل کل ۱۹/۱۳ (شاگرد ممتاز)، دوره ابتدایی با معدل کل ۱۸/۴۸ و  دوره راهنمایی با معدل کل ۱۹/۲۰ (شهرستان بابل).

۱۰- مدرس دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (۱۳۹۷-۱۳۹۳).

۱۱- مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی (۱۳۹۰-۱۳۸۷).

۱۲- مدرس دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مقطع دکترای تخصصی رشته سیاستگذاری عمومی (۱۳۹۹).

۱۳- مدرس دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی، پودمان آموزشی حکمرانی خوب (۱۳۹۰). 

۱۴- عضویت فعال پایگاه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان بابل.

۱۵- عضویت فعال کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۱۶- عضویت فعال پایگاه بسیج شهید بهشتی (ره) سازمان بازرسی کل کشور. 

۱۷- عضویت و شرکت در جلسات کمیته احصای نظریه های مبنا برای حکمرانی قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۹).

 

* مجری و ناظر طرح ها و گزارش های پژوهشی و آموزشی:

۱- تدوین «سند راهبردی آموزشی و تربیت نخبگانی»، اندیشگاه سیاست ­پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۲- تدوین «طرح روش ­شناختی سیاست­ های راهبردی کارگروه­ های مطالعات راهبردی استان ­ها، اندیشکده ­ها و گروه­ های مسأله محور»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۳- تدوین «طرح اطلاعات شناسایی، استعدادیابی، ظرفیت ­شناسی و تربیت نخبگانی»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۴- تدوین گزارش تحلیلی سیاستی «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، اندیشگاه سیاست ­پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۵- تدوین گزارش آموزشی دانش سیاست ­گذاری «جایگاه سیاست­ گذاری عمومی در مدیریت سازمان ­های دولتی»، اندیشگاه سیاست ­پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۶- تدوین گزارش آموزشی دانش سیاست ­گذاری «چیستی و ماهیت سیاست­ گذاری عمومی»، اندیشگاه سیاست ­پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۷- تدوین گزارش آموزشی دانش سیاست ­گذاری «ریشه­ های تاریخی سیاست­ گذاری عمومی»، اندیشگاه سیاست ­پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹.

۸- مجری طرح پژوهشی «اصول سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله ­العالی)»، پژوهشگاه مطالعات جهان سازمان بسیج مستضعفین کشور، ۱۳۹۵.

۹- مجری طرح پژوهشی «بررسی و سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ راهکارها و سیاست­ ها»، سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.

۱۰- مجری گزارش پژوهشی «حکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و بازرسی»، مرکز پژوهش و برنامه ­ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره ششم، اردیبهشت ۱۳۸۸.

۱۱- مجری گزارش پژوهشی «نظام خدمات ­رسانی به مردم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قوانین و مقررات»، مرکز پژوهش و برنامه ­ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، شماره ۳۲، اسفند ۱۳۸۹.

۱۲- مجری گزارش پژوهشی «بهره ­وری منابع انسانی در سازمان­های دولتی؛ راهکارها و سیاست ­های بهبود آن»، مرکز پژوهش و برنامه ­ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۸۹.

۱۳- تدوین گزارش آموزشی «ترجمه مطالب مهم و خلاصه کتاب روش های سیاست پژوهی نوشته ان ماژارزاک»، اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور،  تابستان ۱۳۹۹.

۱۴- تدوین گزارش آموزشی "نظریه های سیاستگذاری در بخش عمومی"، اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، پاییز ۱۳۹۹. 

 
* شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی و فرهنگی

۱- دوره ­های آموزشی «قوانین و مقررات نظارت و بازرسی، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و پولشویی»، «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون محاسبات عمومی کشور»، «قوانین مالی شرکت ­های دولتی»، «حسابرسی عملیاتی و دولتی»، «تجزیه و تحلیل صورت­ های مالی»، «جرایم اقتصادی»، «فرار مالیاتی»، «اقتصاد مقاومتی»، «آشنایی با نهادهای آمبودزمانی»، «آسیب ­شناسی دستگاه ­های نظارتی»، «پدافند غیرعامل»، «تهدیدات نرم و فضای مجازی» «مدیریت ذهن و هوش»، «تیم سازی و نحوه هدایت تیم ­های کاری»، «حقوق شهروندی»، «وجدان کاری»، «مهارت ­های کاربردی مدیران»، «الگوهای رفتاری و اخلاق سازمانی»، «بهبود بهره­ وری»، «هوش هیجانی»، اداره ­کل منابع انسانی و تحول اداری، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۹۸-۱۳۹۱.

۲- چهارمین همایش «مردم سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب»، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی (ره)، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷. 

۳- نشست هم اندیشی «چهل سالگی انقلاب اسلامی و افق دهه ۵۰»، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷. 

۴- کارگاه دانش افزایی «معرفت شناسی، اخلاق حرفه­ ای»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲ الی ۵ تیرماه ۱۳۹۸.

۵- کارگاه دانش افزایی «اخلاق حرفه ای، سبک زندگی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۶ الی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸.

۶- دوره های آموزشی «گفتارهایی پیرامون ولایت فقیه، سیری در نهج ­البلاغه، گام دوم انقلاب اسلامی، دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی»، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۹۸. 

۷- دوره آموزشی و فرهنگی «امر به معروف و نهی از منکر»، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ۲۸ الی ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶.

۸- اولین نشست تخصصی «تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با عنوان استقلال و آزادی»، کانون بسیج اساتید و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲۲ آبان ۱۳۹۸.

۹- دومین نشست تخصصی «تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با عنوان سبک زندگی»، کانون بسیج اساتید و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲ دی ۱۳۹۸.

۱۰- نشست تخصصی «شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی»، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸. 

۱۱- دوره های آموزشی «روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، آداب و اسرار نماز، امر به معروف و نهی از منکر، تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، ۳۰ بهمن الی ۶ اسفند ۱۳۹۸. 

۱۲- کارگاه مجازی «تحریف در خدمت کاسبان تحریم»، بسیج اساتید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱ شهریور ۱۳۹۹. 

۱۳- هم اندیشی مجازی «جهان پساکرونا در آموزش عالی و آموزش و پرورش»، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۲ شهریور ۱۳۹۹. 

۱۴- سومین هم اندیشی مجازی «آموزش و پرورش در جهان پساکرونا»، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹. 

۱۵- کارگاه دانش افزایی "اخلاق حرفه ای ۲، اخلاق حرفه ای ۳، اخلاق حرفه ای ۴، حقوق شهروندی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳ شهریور الی ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹. 

۱۶- نشست تخصصی "جوانان و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی"، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹. 

 

* داوری رساله و پایان نامه

۱- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه؛ بانک شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸).

۲- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رسانه ­های اجتماعی غیرمرتبط با کار بر تعهد سازمانی مؤثر»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۳- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «شناسایی و رتبه ­بندی شاخص ­های کیفیت خدمات در بانک­داری الکترونیک (مورد مطالعه؛ بانک رفاه شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۴- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر استرس شغلی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه؛ بانک سپه شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۵- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر تنش شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی درگیری شغلی و رضایت شغلی»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۶- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد هنجاری»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۷- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ مؤسسه نمایشگاه­ های فرهنگی ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۸- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر کارآفرینی بر تحقق اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۹- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی رابطه توانایی و مهارت­ های ارتباطی مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توسعه روابط بین­ المللی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۱۰- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کسب و کار از طریق نقش میانجی نوآوری خدمات و رقابت­ پذیری (مورد مطالعه؛ بانک کارآفرین شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۱۱- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل لزوم حمایت از باغبانی شهری در مدیریت شهری»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۱۲- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی و عملکرد واحد با متغیرهای میانجی انسجام گروهی و خودکارآمدی (مورد مطالعه؛ معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸).

۱۳- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر کیفیت خدمات تجارت الکترونیک بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد الکترونیک (مورد مطالعه؛ شعب منطقه یک بانک ملت تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۳ تیر ماه ۱۳۹۹).

۱۴- داوری پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر ناامنی شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی عاطفی (مورد مطالعه؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۳ تیر ماه ۱۳۹۹).

۱۵- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی هویت سازمان مشتری (مورد مطالعه؛ شرکت سیمان تجارت مهریز)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹).

۱۶- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه؛ بانک توسعه صادرات ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹).

۱۷- داوری پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با توجه به نقش میانجی رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی (مورد مطالعه؛ سازمان ورزش شهرداری تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹).

۱۸- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیراستراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گر ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت مپنا)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۶ شهریور ۱۳۹۹).

۱۹- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر مدیریت تغییر سازمانی بر عملکرد کارکنان  (مورد مطالعه: پست بانک ایران- ستاد تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۶ شهریور ۱۳۹۹).

۲۰- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ شهروند و حقوق شهروندی بر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۲ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۸ شهریور ۱۳۹۹).

۲۱- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: بانک کارآفرین)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۹).

۲۲- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب و نقش آن در مدیریت محله محور (مورد مطالعه: شهرداری ناحیه یک منطقه ۴ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱ مهر ۱۳۹۹).

۲۳- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر شایستگی های رهبری بر وفاداری کارکنان با توجه به نقش های میانجی عملکرد شغلی و اشتراک دانش (مورد مطالعه: شرکت رایتل)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۸ مهر۱۳۹۹).

۲۴- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای کاری نوآورانه با در نظر گرفتن نقش میانجی بازآفرینی شغلی و نقش تعدیلگر اشتراک گذاری دانش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۵ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۸ مهر۱۳۹۹).

۲۵- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)"، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۴ آبان ۱۳۹۹).

* داوری مقالات علمی

۱- داوری مقاله «نقش فناوری خوشه بندی صنایع در رفتار زیستی و توسعه پایدار با رویکرد مدیریت منابع انسانی سبز و نوگرایی سبز»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۸ خرداد ۱۳۹۹. 

۲- داوری مقاله «تخریب محیط زیست و دشواره ­های آن برای زیست جهان ایرانی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۳ اسفند ۱۳۹۸.

۳- داوری مقاله «مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان­ های دولتی: هم افزایی انسان و فرایند»، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم­ انداز مدیریت دولتی، ۵ آذر ۱۳۹۸.

 

* نظارت بر طرح های پژوهشی:  

۱- ناظر طرح پژوهشی «نیازسنجی هدایت سیاسی کارکنان پایور شاغل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، دفتر مطالعات و تحقیقات، سازمان عقیدتی سیاسی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸.

۲- مشاور طرح پژوهشی "سیاست پژوهی تحول نظارت در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد فوق فعال"، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، ۱۳۹۹. 

 

* تقدیرنامه ها
۱- تقدیرنامه «سخنرانی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با موضوع آسیب شناسی نظام نظارت و بازرسی بر سازمان های اداری کشور از منظر قانون گذاری، سیاستگذاری و ساختاری»، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۸. 

۲- تقدیرنامه «همکاری اجرای همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد»، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸

۳- تقدیرنامه «همکاری اجرای همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸

۴- تقدیرنامه «همکاری اجرای همایش خاورمیانه پس از اشغال عراق»، دانشگاه اصفهان، دبیر همایش، ۱۳۸۳.

۵- تقدیرنامه «برگزاری سمینار علمی بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان و تأثیر آن بر کارآمدی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و تخلفات اداری در دستگاه ­های اجرایی»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۹.

۶- تقدیرنامه «اجرای وظایف سازمانی و عملکرد اثربخش»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸. 

۷- تقدیرنامه «مقاله برگزیده اهداف استراتژیک و سیاست ­های عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ راهکارهای سیاستی»، همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۳۹۰.

۸- تقدیرنامه «کارگاه ­های علمی همایش ملی نظارت همگانی (راهبردها و راهکارها)»، مرکز نظارت همگانی، شهرداری تهران، ۱۳۸۹.

۹- تقدیرنامه «دوره آموزشی کوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده»، دانشگاه علوم اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۹۱.

۱۰- تقدیرنامه «همکاری تحقیقاتی و پژوهشی» پژوهشگاه مطالعات جهان، سازمان بسیج مستضعفین، ۱۳۹۵. 

۱۱- تقدیرنامه «اجرای وظایف سازمانی و عملکرد اثربخش»، بازرسی امور مجلس، ریاست جمهوری و خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۹۸-۱۳۹۴. 

۱۲- تقدیرنامه «اجرای وظایف سازمانی و عملکرد اثربخش»، معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۹۷. 

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی- مدیریت دولتی- حکمرانی

سوابق پژوهشی

۱- مسئول برگزاری سمینار علمی «بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان و تأثیر آن بر کارآمدی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و تخلفات اداری در دستگاه ­های اجرایی»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۹.

۲- مسئول برگزاری «کمیسیون علمی-تخصصی روابط بین الملل»، معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۹۵. 

۳- مسئول برگزاری "دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری"، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۳۹۹. 

۱- عضو کمیته علمی همایش «نظام جهانی در حال تغییر؛ فرصت­ ها و تهدیدها»، سازمان بسیج مستضعفین، ۱۳۹۴.

۲- طراحی و سیاست گذاری همایش «بصیرت، تربیت دینی و امنیت اجتماعی»، سازمان عقیدتی و سیاسی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.

۳- همکاری در اجرا و برگزاری همایش «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸.

۴- همکاری در اجرا و برگزاری همایش «خاورمیانه پس از اشغال عراق»، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳.

۵- دبیر سیاستگذاری کنفرانس بین المللی «جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا»، تهران، ۱۳۹۹. 

۱- عضو شورای تحریریه «ماهنامه حکمت عملی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۳۹۰).

۲- عضو شورای تحریریه «فصلنامه مدرسه علوم سیاسی».  

۳- عضو هیأت داوران «فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی»، دانشگاه شهید بهشتی (ره).

۴- عضو هیات داوران «فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی»، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.