وحیدرضا میرآبی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: دانشیار.
  • تاریخ تولد:1335 
  • محل تولد
  • ایمیل: vah.mirabi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:مدیریت بازرگانی . دانشگاه گاروال ،هند ، 1370.
  •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی ، . دانشگاه گاروال ، هند ،  1365.
  • کارشناسی: آمار . دانشگاه پونا ، هند ،  1362 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • بازاریابی

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

مدیریت گروه بازرگانی

معاون دانشکده

ریاست دانشکده

معاون آموزشی

رئیس تحصیلات تکمیلی

مدیریت گروه دکتری

 

 

  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۲آمارپونا
کارشناسی ارشد۱۳۶۵مدیریت بازرگانیگاروال
دکتری۱۳۷۰مدیریت بازرگانیگاروال