واراز مرادی مسیحی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱شهرسازیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی۱۹۸۳علوم انسانیلندن
کارشناسی ارشد۱۹۸۴برنامه ریزی توسعه شهریکالج لندن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استاد یار.
 • تاریخ تولد:1336 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: var.moradi_masihi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: برنامه ریزی توسعه شهری . دانشگاه لندن ، انگلیس  1361.
 • کارشناسی: علوم انسانی . دانشگاه لندن ، انگلیس ،  1362 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • برنامه ریزی استراتژیک مدیریت شهری جامعه شناسی شهری  .
 • برنامه ریزی شهری  .

 

افتخارات :

 

 • تالیف و ترجمه 5 کتاب .
 • تهیه طرح های سکونتگاه غیر رسمی اردبیل - بابل - قائم شهر - رفسنجان .
 • تهیه طرحهای بافت فرسوده - آزاد شهر گرگان - tیک تهران .
 • تهیه طرح جامع 40 .

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه تهران مرکز 1383-1382.

فعالیت در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1376-1373

مدیر دپارتمان شهرسازی شرکت پارس آریان راد 1389-1385