واراز مرادی مسیحی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استاد یار.
 • تاریخ تولد:1336 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: var.moradi_masihi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: برنامه ریزی توسعه شهری . دانشگاه لندن ، انگلیس  1361.
 • کارشناسی: علوم انسانی . دانشگاه لندن ، انگلیس ،  1362 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • برنامه ریزی استراتژیک مدیریت شهری جامعه شناسی شهری  .
 • برنامه ریزی شهری  .

 

افتخارات :

 

 • تالیف و ترجمه 5 کتاب .
 • تهیه طرح های سکونتگاه غیر رسمی اردبیل - بابل - قائم شهر - رفسنجان .
 • تهیه طرحهای بافت فرسوده - آزاد شهر گرگان - tیک تهران .
 • تهیه طرح جامع 40 .

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه تهران مرکز 1383-1382.

فعالیت در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1376-1373

مدیر دپارتمان شهرسازی شرکت پارس آریان راد 1389-1385

 

  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱شهرسازیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی۱۹۸۳علوم انسانیلندن
کارشناسی ارشد۱۹۸۴برنامه ریزی توسعه شهریکالج لندن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)