وحید شالی امینی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1338 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: vah.shali_amini@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: شهرسازی و آمایش . دانشگاه سوربون ، فرانسه ، .1374
 •  کارشناسی ارشد: شهرسازی . دانشگاه سن دنی ، فرانسه ، 1369.
 • کارشناسی: شهرسازی . دانشگاه سن دنی ، فرانسه ،  1365 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • معماری پایدار
 • شهرسازی .

 

سوابق اجرایی :

 

 • معاون گروه معماری دانشکده هنر و معماری .
 • معاون آموزشی دانشکده هنر معماری .
 • سرپرست دانشکده هنر معماری .

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵شهرسازیسن دنی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹شهرسازیسن دنی
دکتری۱۳۷۴شهرسازی و آمایشسن دنی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)