نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱٬۰۳۳ مورد.

آنت آبکه

دانشکده زبان های خارجی
آنت آبکه
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abkeh-france/fa

ندا آتش وحیدی

دانشکده زبان های خارجی
ندا آتش وحیدی
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-atashvahidi-france/fa

آرمن آدامیان

دانشکده فنی و مهندسی
آرمن آدامیان
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-adamian-mech/fa

گوگل اسکالر

محمد علی آذربایجانی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد علی آذربایجانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azarbayjani-sport/fa

گوگل اسکالر

فرشید آذرنگ

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
فرشید آذرنگ
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-azarang-photo/fa

یحیی آذرنوش

دانشکده زبان های خارجی
یحیی آذرنوش
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-azarnoosh-france/fa

غلامرضا آذری

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
غلامرضا آذری
- -
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-azari-relation/fa

جواد آراسته

دانشکده علوم پایه

محمد رضا آرام

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا آرام
دانشیار -
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aram-theo/fa

پانته آ آریا

دانشکده فنی و مهندسی
پانته آ آریا
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-aria-comp/fa

گوگل اسکالر

امیراشرف آریانپور

دکترای تخصصی
دانشکده هنر
امیراشرف آریانپور
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-aryanpour-art/fa

گوگل اسکالر

مهرداد آزادی

دانشکده علوم پایه
مهرداد آزادی
استادیار -
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azadi-math/fa

گوگل اسکالر