نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

مهناز استکی

دانشکده روانشناسی

جعفر اسحاقی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
جعفر اسحاقی -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-eshagi-relation/fa

محمد حسن

محمد حسن اسدی طاری

دکتری
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
محمد حسن اسدی طاری دکتری
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
۸۸۹۷۶۹۸۸

http://www.ejournalism.ir

گوگل اسکالر

فرح اسدیان

دانشکده علوم پایه

احمد اسدیان

دانشکده حقوق

نصرت اسلامی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نصرت اسلامی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-eslami-eco/fa

علی اصغر اسماعیل نیا

دانشکده اقتصاد و حسابداری

سهیلا اسمعیلی

دانشکده زبان های خارجی
سهیلا اسمعیلی
دانشکده زبان های خارجی
-

گوگل اسکالر

محمد رضا اسمعیلی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد رضا اسمعیلی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaeili-sport/fa

آویشا اشرف الکتابی

دانشکده حقوق
آویشا اشرف الکتابی -
avishaashrafolketabi1986@gmail.com دانشکده حقوق
-

فریده اشرف گنجوئی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریده اشرف گنجوئی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafganjooee-sport/fa

اکبر اشرفی

دانشکده علوم سیاسی
اکبر اشرفی
دانشکده علوم سیاسی
-

گوگل اسکالر

فریبا اشرفی

دانشکده زبان های خارجی
فریبا اشرفی
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafi-france/fa

پروانه اصغری

دانشکده فنی و مهندسی
پروانه اصغری -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa