نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

علیرضا امینی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علیرضا امینی
استادیار -
ar.amini@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-eco/fa

رحمت امینی

دانشکده هنر
رحمت امینی
- -
Rah.Amini@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-amini-art/fa

عبدالعزیز انصاری لاری

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
عبدالعزیز انصاری لاری
مربی کارشناسی ارشد
Abd.Ansari_Lari@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ansarilari-photo/fa

فهیمه انصاریان

دانشکده روانشناسی
فهیمه انصاریان
- -
Fah.Ansariyan@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ansarian-psycho/fa

مریم اوتادی

دانشکده فنی و مهندسی
مریم اوتادی
استادیار -
m_otadi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-otadi-chemistry/fa

گوگل اسکالر

هما ایرانی بهبهانی

دانشکده هنر
هما ایرانی بهبهانی
- -
Hom.Irani_Behbahani@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-iranibehbodi-arch/fa

مریم ایرجی

دانشکده زبان های خارجی
مریم ایرجی
استادیار -
Mar.iraji@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-iraji-linguistics/fa

گوگل اسکالر

مهشید ایزدی

دانشکده روانشناسی
مهشید ایزدی
استادیار -
Mah.Izadi@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-izadi-psycho/fa

گوگل اسکالر

جهانبخش ایزدی

دانشکده علوم سیاسی
جهانبخش ایزدی
استادیار -
- دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-izadi-politic/fa

مریم ایلانلو

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ایلانلو
استادیار دکترای تخصصی
m-ailano-geo@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ailano-geo/fa

حجت الله ایوبی

دانشکده علوم سیاسی
حجت الله ایوبی
استادیار -
hoj.ayubi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ayubi-politic/fa

ناصر باباشاهی

دانشکده هنر
ناصر باباشاهی
- -
Nas.Babashahi_Ashtiani@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-babashahiashtiani-art/fa

بیژن باصری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
بیژن باصری
استادیار -
b.baseri@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-baseri-eco/fa

زهره باطنی

دانشکده فنی و مهندسی
زهره باطنی
- -
Zoh.Bateni@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

آنیتا باغداساریانس

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
آنیتا باغداساریانس
استادیار دکترای تخصصی
a.baghdassarians@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baghdassarians-psycho/fa

علیرضا باقر

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا باقر
استادیار دکترای تخصصی
Ali.Baqer@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bagher-arab/fa

گوگل اسکالر

علی باقری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی باقری
مربی -
ali.bageri@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bageri-eco/fa

فردین باقری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
فردین باقری
استاد دکترای تخصصی
far.baghari@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bagheri-politic/fa

گوگل اسکالر