یوسف درویشی هویدا

مشخصات شخصی

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد: 07/12/1354
 • محل تولد: فارسینج (اسدآباد همدان)
 • ایمیل: yousefdarvishihoveyda@yahoo.com

 

مشخصات تحصیلی

 • دکتری: حقوق                      گرایش: حقوق خصوصی               دانشگاه: دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: حقوق           گرایش: حقوق خصوصی               دانشگاه: دانشگاه تهران
 • کارشناسی: حقوق                                                               دانشگاه: دانشگاه تهران
 • دیپلم: ادبیات و علوم انسانی

 

سمت های اجرایی

  -

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی

 • تالیف و چاپ کتاب « شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف» در سال 1388 ( نشر میزان).
 • تالیف و چاپ کتاب « حقوق اسناد تجاری» در سال 1391 ( نشر میزان).
 • انتشار مقاله با عنوان « استفاده مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات « در مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( فصلنامه حقوق - زمستان 1389)
 • انتشار مقاله با عنوان « زمان و مکان در فقه و تحولات قانون گذاری در حقوق زنان « در مجله علمی – پژوهشی زن در توسعه و سیاست - خرداد ماه 1381.
 • انتشار مقاله با عنوان « حقوق مالی زن پس از طلاق » در مجله حقوقی دادگستری شماره 46 سال 1384.
 • انتشار مقاله با عنوان « مطالعه ای بر میانجب گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات» در فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( فصلنامه حقوق- زمستان 1390).
 • انتشار مقاله با عنوان « نفی صلاحیت از دادگاههای دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقت نامه ای.دی.آر با تاکید بر نظام کامن لاو و رویه داوری های بین المللی» در مجله علمی- پژوهشی حقوقی بین المللی- سال 1391.
 • انتشار مقاله با عنوان « محرمانه بودن در شیوه های قضایی حل و فصل اختلاف » در مجله علمی پژوهشی فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشگاه علوم قضایی- سال 1392.
 • سخنرانی در همایش قراردادهای پیمان کاری در مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اردیبهشت ماه 1391 با عنوان « نگرشی بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف » .
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی در قوه قضائیه با عنوان « کاهش پرونده های ورودی به مراجع قضایی از طریق توان متدسازی دستگاههای اداری » در سال 1390.
 • داوری مقالات ارسالی به مجلات علمی- پژوهشی و علمی - ترویجی.

 

زمینه های پژوهشی

 • حقوق اسناد تجاری
 • داوری و سایر شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلاف
 • آیین دادرسی کیفری و جرایم علیه اموال و مالکیت

 

سوابق آموزشی

 • تدریس در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر تهران مناطق 1 و 2 و 13 در سالهای 1375 تا 1377.
 • تدریس در دانشگاه علوم انتظامی در نیمسال تحصیلی 1385- 1384.
 • تدریس در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 نیمسال تحصیلی.
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز از سال 1387 تا کنون.
 • تدریس دروس عملی در کلاسهای کارآموزی قضایی.
 • انجام مشاوره داوری و راهنمایی پایان نامه ها.