زهرا چیت ساز

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1339 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: z.chitsaz@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ارتباط تصویری . دانشگاه دهلی  .دهلی ، هندوستان .1392
 •  کارشناسی ارشد: ارتباط تصویری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران ،  1376.
 • کارشناسی: ارتباط تصویری . دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، تهران ، ایران ،  1371 .

 

افتخارات :

 

 • داور چهارمین نمایشگاه سراسری آثار هنری دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی سال 80 .
 • داور دومین جشنواره فرهنگی هنری جوانان هلال در سال 1381 .
 • داور نخستین جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر ایران (آرمان ) 1389.

سوابق اجرایی :

 

 • مدیریت گروه عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 1379 تا 1380.
 • معاونت پژوهشی اسبق دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی 1380 تا 1381
 • معاونت پژوهشی اسبق دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 1381 تا 1382

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱ارتباط تصویریدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ارتباط تصویریدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۲ارتباط تصویریدانشگاه دهلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدرس(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)