زهراخسروی ومکانی

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی: زهرا خسروی ومکانی
 • مرتبه علمی: دانشیار پایه 21
 • تاریخ تولد: 1342
 • محل تولد: اردستان
 • ایمیل: zah.khosravi_vamakani@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: زبان و ادبیات عربی  /گرایش: ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، زبان شناسی/ دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات                       
 • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی / گرایش:  ادبیات کهن /  دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کارشناسی: زبان و ادبیات عربی   /  دانشگاه: تهران                                 
 • دیپلم: فرهنگ و ادب

سمت های اجرائی:

 • معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مدیریت در مرکز تحقیقات صدا و سیما

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی:

تالیفات:

 • 1- دانشگاه زیتونه –علوم ومعارف اسلامی در آفریقا- انتشارات امیر کبیر- 1378
 • 2- شعر شکار در ادب عربی با نگاهی به شعر نخجیرگانی فارسی- انتشارات امیر کبیر-1383
 • 3- Especial English for…..Arabic Literature- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1390
 • 4- دگرگونیهای شعر معاصر عربی و فارسی در دوره نهضت وعصر مشروطه- انتشارات امیرکبیر- 1392
 • 6- ترجمه های کهن شهابالاخبار-تحلیل ساختاری و واژگانی-همراه با ترجمه فارسی وانگلیسی- پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی – 1393

 

زمینه های پژوهشی:

 • ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، ادبیات کهن، زبان شناسی
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی گروه(دکتری، کارشناسی ارشد)
 • عضویت در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

 

سوابق آموزشی

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1369- واحد تهران مرکز- حق التدریس
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز از سال 1373 تاکنون

 

کتب تجدید چاپ شده:

1- ادبیات تطبیقی شرقی؛اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1386- چاپ دوم

2- تاریخ الادب العربی الحدیث- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1384- چاپ دوم

3- ادبیات تطبیقی- انتشارات فرزان روز- 1393- چاپ سوم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶ادبیات عربیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸آزاد
دکتری۱۳۷۵واحدتحقیقات