زهره معصومی

مشخصات شخصی :

 • نام و نام خانوادگی : زهره معصومی 
 • مرتبه علمی : استادیار
 • تاریخ تولد :18/3/46
 • محل تولد : تهران
 • ایمیل : zohrehmasoumi1967@gmail.com

 

 

مشخصات تحصیلی :

 • دکتری : زبان و ادبیات عرب                 گرایش :  زبان و ادبیات عرب          دانشگاه : آزاد واحد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب   گرایش : زبان و ادبیات عرب          دانشگاه : آزاد واحد تهران مرکز
 • کارشناسی  : زبان و ادبیات عرب         دانشگاه : آزاد واحد تهران مرکز
 • دیپلم : علوم تجربی
 •  

سمت های اجرایی :

 • معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مدیر آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مدیر پژوهش دانشکده ادبیات ، سرپرست مرکز آموزشی سزاوار ، سرپرستی دبیر خانه هیات اجرایی جذب استان تهران
 • زمینه های پژوهشی : ارائه مقالات علمی پژوهشی در زمینه ادبیات عرب ، جزوات درسی راهنمایی و مشاوره ده ها رساله کارشناسی ارشد در حوزه زبان و ادبیات عرب ، تألیف دو کتاب

 

سوابق آموزشی :

 • حدود بیست و دو سال در رشته های ادبیات فارسی ، ادبیات عرب ، فقه و حقوق ، حقوق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان وادبیات عربدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۸۵زبان وادبیات عربدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
دکتری۱۳۸۵زبان وادبیات عربدانشگاه آزادواحدتهران مرکز